CURSURI CARE SE ORGANIZEAZĂ

S.C. ACTIV STIL FINANCIAR S.R.L. organizează următoarele cursuri de pregătire profesională în domeniul asigurărilor:

 • 1. Pregatire profesionala initială-intermediar in asigurari si/sau reasigurari
 • 2. Pregatire profesionala initiala-conducator
 • 3. Pregatire profesionala initiala-conducator executiv
 • 4. Pregatire profesionala continua-intermediar in asigurari si /sau reasigurari
 • 5. Pregatire profesionala continua-conducator
 • 6. Pregatire profesionala continua-conducator executiv
 • 7. Pregatire profesionala initiala-angajat al societatii care desfasoara activitate de distributie

Categorii de intermediari cărora li se aplică prevederile privind pregătirea profesională

 • agenții de asigurare persoane fizice
 • conducătorii agenților de asigurare persoane juridice
 • agenții auxiliari, persoane fizice
 • conducătorii agenților auxiliari, persoane juridice
 • conducătorii agenților afiliați
 • conducătorii executivi ai activității de distribuție în cadrul intermediarilor principali - instituții de credit și firme de investiții
 • angajații care desfășoară activitate de distribuție de asigurări în cadrul instituțiilor de credit sau firmelor de investiții în calitate de intermediari principali
 • conducătorii executivi ai companiilor de brokeraj
 • angajații companiei de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, respectiv brokerii în asigurări/reasigurări
 • asistenții în brokeraj, persoane fizice
 • conducătorii activității de distribuție de asigurări în cadrul asistenților persoane juridice și subasistenții
 • conducătorii activității de distribuție de asigurări la asistenții auxiliari persoane juridice și subasistenții auxiliari
 • angajații societăților care desfășoară activitate de distribuție de asigurări si/sau reasigurări, precum inspectori de asigurare, reasigurare etc.
 • angajații intermediarilor secundari, care desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, după caz: subagenții, subagenții auxiliari, subagenții afiliați, subasistenții, subasistenții auxiliari.

Conform ANEXA Nr. 1 Norma A.S.F. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSURILOR

Cursurile se vor desfăşura pe grupe de minim 20 de cursanţi, în locaţiile care vor fi comunicate către ISF (Institutul de Studii Financiare) cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data demarării programului de pregătire. Pentru fiecare locaţie, S.C. ACTIV STIL FINANCIAR S.R.L. are încheiate contracte de închiriere a unor săli care să aibă dotările logistice care permit desfăşurarea în cele mai bune condiţii a programului de pregătire.

S.C. ACTIV STIL FINANCIAR S.R.L. va afişa pe site-ul propriu planificarea cursurilor, lectorii care vor preda, locaţia de desfăşurare şi alte informaţii necesare. La atingerea numărului de cursanţi care permite desfăşurarea cursului, S.C. ACTIV STIL FINANCIAR S.R.L. transmite în format electronic tabelul nominal cu datele personale ale cursanţilor Comisiei de Monitorizare, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data demarării programului de pregătire.br />
În maxim 15 zile calendaristice de la finalizarea programului de pregătire profesională, S.C. ACTIV STIL FINANCIAR S.R.L. va transmite către ISF, tabelul cu persoanele care au parcurs întregul proces de pregătire, precum si adeverinţa din care să rezulte că respectivul cursant a parcurs întregul program de pregătire profesională.

Pentru inscrierea cursantilor la programele de instruire puse la dispozitie de furnizor acestia, pentru obtinerea userului si parolei de accesare a platformei si a informatiilor necesare dobandirii cunostintelor necesare sustinerii examenului, trebuie sa achite suma specificata pe site conform formei de pregatire urmate in contul SC ACTIV STIL FINANCIAR SRL, RO94WBAN2511000084500052, dechis la banca Intesa SanPaolo Bank Sucursala Sibiu.

De asemenea se va transmite cererea de înscriere la examenul de absolvire, completată şi semnată de solicitant, o xerocopie a B.I./C.I. precum şi dovada plăţii taxei de examinare în contul ISF (Institutul de Studii Financiare) RO15 BTRL 0450 1205 5490 09XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoria.Metodologia de Certificare a distribuitorilor de asigurari

PROCESUL DE EXAMINARE

 • Examinarea pregătirii profesionale, pentru programele de programele de pregătire profesională initiala sau pregatire profesionala continua în domeniul asigurărilor, se realizează de către Institutul de Studii Financiare (ISF).
 • Examenul de absolvire se va organiza în locaţiile din teritoriu indicate de ISF.
 • Examinarea se va face pentru o grupă de minim 20 solicitanţi;
 • După constituirea grupei, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitanţii vor avea toate informaţiile legate de susţinerea examenului de absolvire postate pe site-ul ISF (https://isfin.ro//).
 • ISF organizeaza sesiuni de examinare sub forma off-line (la sala) si online.
 • Examenul se va desfăşura, în prezenţa unei comisii de examinare formate din 1-3 persoane nominalizate de ISF;
 • Examinarea consta in sustinerea unui text tip grila care contine 40 de intrebari, fiecare intrebare fiind cotata cu 1 punct.
 • Intrebarile au multiple variante de raspuns cu o singura varianta corecta. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie sa obtina minim 32 de puncte din cele maxim 40 puncte.
 • Durata examinarii: 40 minute (1 minut \ intrebare)
 • Punctaj minim pentru promovarea examenului: 32 puncte.
 • Punctaj maxim acordat: 40 puncte.
 • Rezultatele de la examen se vor posta pe site-ul ISF, în termen de 15 zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia;
 • Contestaţiile rezultatelor la examen se transmit la ISF în termen de 2 zile de la afişarea rezultatelor şi se soluţionează de către Institut în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei
 • ISF va emite, pentru persoanele care au promovat examenul de absolvire, in functie de tipul de pregatire profesionala (Pregatire profesionala initiala sau Pregatire profesionala Continua) Certificate de absolvire.
 • Contestatiile rezultatului la examen se inregistreaza in aplicatia informatica de pe site ISF in sectiunea Contestatii in termen de 2 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului.
 • Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, fără a mai urma programul de pregătire, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor, cu plata unei taxe de reexaminare. Data şi locul reexaminării vor fi stabilite de către ISF.


Metodologia de Certificare a distribuitorilor de asigurari

ACTIV STIL FINANCIAR SRL

Telefon1: 0723461491
Telefon2: 0729330270
E-mail: office.activstil@gmail.com

CUI: 27381977

ONRC: J40/8065/2020

ROONRC.J40/8065/2020

Adresa: Strada Jandarmeriei, Nr. 305, Mansarda, Sector 1, Municipiul Bucuresti 013894

IBAN: RO64 BACX 0000 0025 3437 2000

Banca: UCB - UniCreditBank

Ultimele stiri - vezi toate:
Adrese externe:
Se incarca ... asteptati